fbpx
Världsdagen för psykisk hälsa - hur mår vi egentligen?
#

Den 10:e oktober varje år är det den internationella världsdagen för psykisk hälsa – så hur mår vi egentligen i Sverige? Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att de allra flesta svenskar uppger att de mår bra. Samtidigt har nedsatt psykisk hälsa också ökat och blivit vanligare senare åren. 

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10:e Oktober varje år och har uppmärksammats sedan 1992 då dagen initierades av WFMH (World Federation for Mental Health). Folkhälsomyndigheten har sedan 2004 kartlagt hur vi mår i Sverige och senaste mätningen visar att det skett en ökning av de som uppger att de mår bra men också de som upplever psykisk ohälsa.

De flesta uppger att de mår bra
Statistik från folkhälsomyndigheten visar att de allra flesta svenskar i ålder 16-84 år upplever att de har ett gott eller mycket gott välbefinnande. Nästan tre fjärdedelar  upplever att de generellt sätt mår bra. Dessa siffror har ökat från 67 procent till 73 procent senaste tioårsperioden. Män (76 procent) uppger i något större utsträckning att de mår bra än vad kvinnor (71 procent) gör.

Samtidigt ökar psykisk ohälsa
Trots att fler uppger att de mår bra än tidigare så ökar också andelen som mår sämre. 2004 uppgav 14 procent av de hade en nedsatt psykisk välbefinnande och 2018 var den siffran 17 procent. Åren däremellan har siffrorna svängt mellan 12 procent till 14 procent men 2018 års siffra är den högsta under de senaste tio åren. Man har inte kunnat se någon skillnad när det gäller utbildningsbakgrund kopplat till ålder, kön och bostadsort. Ökningen har alltså skett i samtliga grupper.

Många upplever oro och ångest
39 procent av svenska befolkningen uppger att de upplever ängslan, oro eller ångest, och bland dessa upplever 7 procent svår ångest. Dessa problem är vanligare bland kvinnor och yngre. Samtidigt har det skett en ökning av dessa problem i gruppen 19-29 år samt hos män, under den senaste tioårsperioden.

Stress vanligast bland yngre kvinnor
2018 angav 16 procent att de upplever ganska mycket eller mycket stress. Kvinnor (19 procent) upplever överlag mer stress gentemot män (12 procent), och framför allt är det yngre som upplever mest stress. Kvinnor i gruppen 19-29 år är de som upplever sig vara allra mest stressade.

Sömnproblem vanligast hos medelålders
Sömnproblem är väldigt vanligt förekommande, hela 39 procent uppger att de har någon form av sömnbesvär. Nästan en tredjedel (31 procent) upplever sig ha lättare sömnproblem medan 7 procent anger att de har svåra besvär. Vanligast är det äldre och i synnerhet kvinnor.

Söka hjälp när man upplever psykisk ohälsa
Att uppleva ångest, stress eller sömnbesvär är en normal del av livet som de flesta råkar ut för någon gång. Oftast tar man sig igenom dessa besvär men ibland kan problem bli för stora eller svåra så att de kvarstår. Det är då viktigt att söka professionell hjälp för att förändra mående och situation. Desto tidigare man tar hjälp desto större är chansen att bryta en negativ spiral och förhindra att problem förvärras. För att få hjälp kan man exempelvis vända sig till sin vårdcentral eller få hjälp av psykolog online.

(Källa statistik: Folkhälsomyndigheten)

Related Posts