fbpx
Varför missförstår andra mig så lätt?
#

Fråga:

Hej

Jag vill ställa en fråga: Varför missförstår andra mig så lätt? När jag är orolig eller frustrerad eller är inne i diskussioner kan jag höja röst och låta mycket. Jag är inte alls arg eller otrevlig, jag bara låter högt och bestämd. Men folk tolkar mig fel. I mitt land det är normalt att man låter så och folk är inte förvånade. Men i Sverige tolkar folk mig fel hela tiden. Jag får höra jämt: ”Du är otrevlig!”. Fast jag är inte alls otrevlig. Jag får chock att folk säger till mig så. Jag blir väldigt arg då. För att jag vet att jag inte var otrevlig. Och trots mina förklaringar till de: ”jag har sådan ton i min röst och jag brukar låta så”. Hjälp mig! Vad kan jag göra?

SVAR:

Hej och tack för din fråga.

Jag läser att du upplever dig feltolkad av din omgivning, att andra kan uppleva dig arg fast du inte är det. Du skriver att ditt förhållningssätt är normalt i ditt hemland där det är ok att samtala bestämt och med stark röst.

När det gäller vår kommunikation så sker den på många sätt. Kommunikation innebär självklart det vi uttrycker med ord men vi förmedlar samtidigt mycket via ansiktsuttryck och kroppshållning såsom gester och mimik. Vi sänder ut signaler som motparten tolkar och förutom ögonkontakt och kroppsspråk är även tonfallet och röstläget något som mottagaren tolkar under ett samtal. Själva innehållet i det vi säger spelar ibland till och med mindre roll eftersom vi tolkar in så mycket annat för att förstå innebörden i det som sägs. Som exempel kan nämnas ironi vilket innebär att vi säger en sak men menar egentligen något helt annat, det finns då en skillnad i vad vi säger och vad vi via ansiktsuttryck, kroppshållning och tonfall förmedlar. Vi vill att motparten ska förstå vår besvikelse, vårt skämt eller irritation men budskapet framförs med en helt annan betydelse via kroppsspråket eller tonläget.

Det finns också kulturella skillnader i hur vi förmedlar oss vilket du själv mycket riktigt är inne på. Inom olika kulturer finns normer och värderingar kring hur vi ska bete oss vilket blir befästa hos oss redan då vi är små. Vi blir inlärda i sociala normer utifrån vad som anses vara rätt och riktigt inom den egna kulturen, vi ser hur andra gör och agerar likadant. Inom vissa kulturer är det självklart och naturligt att agera ut känslor vid sorg och ilska, att högljutt gestikulera vid samtal, medan det inom andra kulturer finns ett mer återhållsamt förhållningssätt till detta. Det finns inget rätt eller fel i hur vi agerar men ibland uppstår problem då vi misstolkar andra på grund av kulturella skillnader.

Vår kommunikation kan alltså ses som en process där vi säger något som mottagaren tolkar. Mottagaren tolkar då in allt sammantaget för att förstå budskapet, inte bara det sagda ordet utan också kroppsspråket, ögonkontakten, röstläget och så vidare. Vad jag förstår av din fråga så är det i denna process som missförstånd uppstår för dig. Det har nu dessutom uppstått en ond cirkel av att du faktiskt blir arg när du i själva verket är missförstådd. Detta medför att personer du pratar med blir bekräftade i sin tolkning.

När vi blir bemötta på ett sätt vi inte är vana med uppstår en osäkerhet. Om vi inte är vana med yviga gester och ett starkt tonläge finns en risk att vi misstolkar personen som arg eller fientlig. Det kan då bli så att vi antingen drar oss undan av osäkerhet eller blir provocerade och arga tillbaka. Framför allt så tenderar vi att inte lyssna särskilt bra alls på dem vi upplever arga, snarare tänker vi mer på hur aggressivt vi upplever personen och mindre på själva innehållet i det personen försöker att förmedla.

Utifrån vad jag skrivit ovan så är det alltså inte endast det sagda ordet som tolkas när andra lyssnar på dig utan så mycket mer och det är därför andra inte heller förstår eller tror på dig när du försöker förklara att du inte är arg.

Det jag tänker skulle kunna hjälpa dig är att du försöker att tona ner lite av ditt starka tonläge i samtal med andra när du blir orolig eller frustrerad. Påminn dig om vad det starka tonläget för med sig i form av missförstånd och negativa konsekvenser och sänk tonläget lite. Prova och se vad som händer! De flesta av oss vill ju inte uppfattas som otrevliga vilket tyvärr blir konsekvensen i ditt fall. Dessutom vill du ju bemötas väl när du blir orolig istället för att bli ifrågasatt.

Behöver du stöd och hjälp med det du lyft som problem i din fråga så är du välkommen att höra av dig till någon av oss på Pratamera.

Lycka till!

Vänliga hälsningar
Annika Svens
Leg. Psykoterapeut

Related Posts