fbpx

OM OSS

VAD VI GÖR

Pratamera Sverige AB  erbjuder e-hälsovård och traditionell vård för psykisk ohälsa. Vi är ett företag som svarar under Socialstyrelsens föreskrifter, IVO:s tillsyn samt omfattas av flertalet lagar – däribland hälso- och sjukvårdslagen. Bakom Pratamera står yrkesverksamma personer som brinner för att bidra till ett bättre mående. Vi har psykologer och terapeuter med bred kompetens och lång erfarenhet från en rad olika verksamheter. Vår ambition är att erbjuda hjälp av högsta kvalitet med värme och ett stort engagemang. Vi vill kunna vara det självklara valet, både för företag och privatpersoner, när det gäller förbyggande insatser, utbildning och behandling av psykisk ohälsa. Både via e-hälsovård och på traditionellt vis.

Vår Historia

Allt startade med en familjediskussion i den lilla byn Hede i Härjedalen 2016. Det framkom att psykisk vård på lika villkor inte var en möjlighet för alla. I denna stund föddes idén till Pratamera och genom att förena teknik och psykologi kunde vi som en privat mottagning hjälpa vår första patient till ett bättre mående under våren 2017. Sedan dess har vi haft tusentals besök och tack vare att vi hösten 2018 blev en del av den offentliga hälso- och sjukvården, genom ett samarbete med vårdcentralskedjan Unicare, så är vi i dag stolta att kunna erbjuda alla i Sverige psykisk hjälp på lika villkor.

VI HJÄLPER DIG
Våra psykologer och terapeuter har lång erfarenhet av primärvård och psykiatri och när de inte arbetar på Pratamera så hjälper de människor inom den traditionella hälso- och sjukvården i Sverige.
-
Teija Jyrinki Kärkkäinen

Teija är legitimerad psykoterapeut med kunskap både inom PDT och KBT, grundutbildning som socionom med handledar- och lärarautbildning i psykoterapi. Hon har också vidareutbildning i  iKBT. Hon har mångårig erfarenhet av olika uppdrag inom primärvård, psykiatri och socialtjänst. Hon är van att arbeta med de flesta olika typer av psykisk ohälsa men kanske speciellt med kriser, stress, trauma och utmattningstillstånd.

camilla_klavbrant
Camilla Klevbrant
Camilla Klevbrant är legitimerad psykoterapeut (KBT) med många års erfarenhet inom hälso- och sjukvården och inom primärvården. Hon är van att arbeta med bedömningar och behandlingar och har behandlat alla möjliga typer av problem som t.ex. sömnsvårigheter, depression, ångest- och stresstillstånd.
Rakel_Bakgrund
Rakel Claesson

Rakel är legitimerad psykolog och har tidigare erfarenhet inom primärvård och psykiatri. Hon är van att göra bedömningar och behandlingar och har arbetat med de flesta typer av psykisk ohälsa men lite extra med trauma och fobier/tvång. Rakel arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) men har även utbildning och erfarenhet av att arbeta med psykodynamisk inriktad terapi (PDT). Hon kan erbjuda terapi på svenska, engelska samt franska.

Niko
Niko Laine

Niko är legitimerad psykoterapeut (KBT), handledare och lärare i psykoterapi, med 15 års erfarenhet från diverse olika verksamheter. Däribland har han arbetat inom akutpsykiatri och öppenvård men också utomlands i konfliktområden som Irak och Afghanistan. Niko kan bedöma och behandla de flesta psykologiska besvär, men han besitter också stor kunskap inom traumabehandling och anknytningsproblematik.

Förutom svenska kan även Niko ta emot samtal på finska.

OW
Olivia Wronski

Olivia är psykolog med erfarenhet från olika verksamheter, däribland psykiatri. Hon har gjort behandlingar, bedömningar och utredningar med patienter med olika typer av besvär, men haft ett litet extra fokus på trauma och sömn. Hon talar svenska och engelska och relativ god franska.

Erika_Bakgrund
Erika Sundberg

Erika är legitimerad psykolog med erfarenhet från olika verksamheter. Hon har bl.a. arbetat inom sjukvården både med stödjande- och behandlande samtal med patienter och deras anhöriga. Hon är van att arbeta med bedömningar och behandlingar med exempelvis ångest, depression, stress, sömnbesvär mm.

Halima_Bakgrund
Halima Subasic

Halima är psykolog som för tillfället gör sin PTP inom psykiatrin. Hon är van att arbeta med bedömning, utredning och behandling med diverse psykisk besvär – både individuellt och i grupp. Hon har också extra utbildning/kunskap inom iKBT (Internetbaserad KBT).

Hon kan förutom svenska även ta emot besök på engelska och bosniska.

johannaN
Johanna Carlsson Jonasson

Johanna är legitimerad psykolog med erfarenhet av bedömningar, utredningar och behandlingar inom både barn- och ungdomspsykiatrin och inom vuxenpsykiatrin. Johanna arbetar framförallt med kognitiv beteendeterapi (KBT) och har kunskap och erfarenhet av att arbeta med de flesta typer av psykisk ohälsa.

Kristina_Bakgrund
Kristina Ahlman

Kristina är legitimerad psykolog med erfarenhet från barn och ungdomspsykiatri där hon arbetat med föräldrastöd, utredningar och terapier med barn och ungdomar.

Lisa
Lisa Lindblom

Lisa är legitimerad psykolog sedan 2010 med en rad erfarenheter från olika verksamheter, däribland har hon jobbat mycket med bedömningar och psykoterapi på olika hälsocentraler inom primärvården.

Kan ta förutom svenska även ta emot besök på engelska och franska.

Magdalena2
Magdalena Bergmann

Magdalena är legitimerad psykolog som arbetat privat, inom psykiatrin och primärvården sedan 2005. Med lång erfarenhet och kunskap av att arbeta med bedömningar, utredningar och behandlingar kan Magdalena hjälpa dig med de flesta typer av besvär.

Kan förutom svenska även ta emot besök på engelska och isländska.

Melania2
Melania Get

Melania är psykolog med erfarenhet från arbete inom psykiatri. Hon har erfarenhet från både barn, ungdomar samt vuxna. Hon är van att arbeta med bedömningar och behandlingar med diverse olika problem.

Kan förutom svenska även ta emot besök på polska.

Linnea
Linnéa Amcoff

Linnéa är legitimerad psykolog sedan 2008, med erfarenhet av bedömningar och behandlingar från bl a primärvård, neurorehab, geriatrik, skola och företagshälsovård. Hon har också kunskap inom idrottspsykologi.

teresa3
Teresa Ståhlberg

Teresa är legitimerad psykolog sedan 2005 med vidareutbildning inom klinisk psykologi och neuropsykologi. Hon har erfarenhet från barn och ungdomspsykiatri, skola, neuropsykologi, geriatri samt individual- och gruppterapi.

Kan förutom svenska även ta emot besök på engelska och spanska.

Madina2
Madina Sejadi

Madina är psykolog med erfarenhet från arbete på vårdcentral och inom akutpsykiatri. Hon är van att arbeta med bedömningar och behandlingar, med allt från depression och ångest till stress/utmattning- och sömnbesvär.

Kan förutom svenska även ta emot besök på engelska, dari och persiska.

annatest
Anna Kinnander

Anna är legitimerad psykolog (KBT) och har arbetat med personalstöd, arbetsförmågebedömningar och terapi för vuxna. Anna har lång erfarenhet inom psykiatrin, med fokus på ätstörningar.

Silan
Silan Scarlett

Legitimerad psykoterapeut (KBT) och grundutbildad socionom. Silan har en bred yrkesmässig erfarenhet och har bl.a. jobbat med familjer, föräldrastöd, barn- och ungdomar, parterapi och individuell terapi för vuxna.

Kan förutom svenska även ta emot besök på engelska och kurdiska (kurmanji).

Merhdad2
Mehrdad Beigi

Mehrdad är legitimerad psykolog (KBT) och psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Han har lång erfarenhet av bedömningar, utredningar och behandlingar inom psykiatrin.