fbpx
Kan jag ha fått PTSD efter att ha funnit min pappa död?
#
FRÅGA:

Hej,

Kan jag ha drabbats av PTSD efter att funnit min pappa död i sitt hem? Det har nu snart gått två år sen men jag gråter lika mycket nu som då och jag drabbas ofta av en helt obeskrivlig trötthet/utmattning. Har fått mycket svårt för att hantera stress och har i och med pappas död utvecklat en form av ångestfylld rädsla för att vistas i trånga utrymmen och att flyga något som jag inte haft problem med tidigare.

SVAR:

Hej

Tack för frågan!

PTSD, alltså att döden måste ha orsakats av våldsam händelse. Du beskriver för övrigt inte heller andra traumarelaterade symtom såsom återupplevelse av händelsen, mardrömmar, undvikande av faktiska omständigheter eller minnen, negativa förändringar i tankar, sinnesstämning etc.

Du beskriver däremot svårigheter som ledsamhet, trötthet/utmattning samt svårighet att hantera stress som du fortfarande känner 2 år efter hans död. Att hitta en nära anhörig död kan innebära stor emotionell chock och det verkar att den emotionella chocken än idag hänger kvar. Jag får intrycket att du fortfarande brottas med någon sorts sorgereaktion i och med den emotionella påfrestning som du beskriver.

Jag utesluter inte att du har utvecklat överkänslighet för de faktiska omständigheter och situationer som på något sätt påminner dig om omständigheter som omgav din fars död t ex det rum som han låg i när du hittade honom (trånga utrymmen och flygplan kan på emotionellt plan uppfattas ha likheter med ett rum). Det kan även finnas inslag av överkänslighet för de emotionella reaktioner som du kände då. Det kan vara så att du till och med utvecklat en överkänslighet för dina egna kroppsliga reaktioner som är relaterade till känslan rädsla (kraftig stressreaktion) men även till andra känslor som sorg. Du har kanske blivit allmänt mer vaksam på ditt kroppsliga påslag och på de kroppsliga förnimmelser som förekommer vid stresspåslag. Alltså uttryckt på psykologiskt språk har det kanske hänt en betingning för yttre omständigheter och för dina egna inre reaktioner.

Sätt att få bukt med dessa svårigheter är att exponera dig för de faktiska situationer som väcker stresspåslagen t ex vistas i trånga utrymmen och flyga och ha det kroppsliga påslaget med istället för att försöka bli av med det. Även ett sorgearbete kan behövas för att möta känslorna och öppna upp för dem. Psykologisk behandling kan säkerligen hjälpa dig i dessa avseenden.

Lycka till

Related Posts