fbpx
Jag har skadat mig själv - vad ska jag göra?
#

Fråga:
Hej

Jag fick en ångestattack i torsdags och nu har jag panik.  Jag har skadat mig själv och nu har jag ångest över det. Vad ska jag göra?

SVAR:

Hej och tack för att du hör av dig!

Det låter som att du är i ett akut läge och då kan det såklart vara frustrerande att ta kontakt på detta sätt och få respons först en tid senare. Jag hoppas att du även vände dig till en närstående eller till vården i samband med händelsen, det är viktigt att ta stöd och inte hantera en sådan situation helt ensam. För att svara på din konkreta fråga så är det som sagt väsentligt att få stöd i ett läge när du har gjort dig själv illa och känner ångest över det som inträffat. Självskadebeteende är ofta förknippat med skam, många skäms för att berätta om hur de mår och hur de försökt hantera det och kan vara rädda för hur omgivningen ska reagera. Självskadebeteende är väldigt vanligt men trots det finns det tyvärr mycket okunskap om det och man kan mötas av okänsligt bemötande både från privatpersoner och från vårdpersonal.

En anledning till det är att det kan upplevas svårt att förstå att någon skadar sig och det kan kännas väldigt provocerande både för anhöriga som blir oroliga och rådvilla och för personal inom vården som har som yrke att försöka hjälpa och läka. Jag upplever dock att det finns en ökande kunskap om mekanismerna bakom självskadebeteende och hur man kan behandla det, det forskas på området och många landsting har projekt som syftar till ökande kunskap hos personalen i ämnet. Det är alltså av största vikt att söka hjälp när man självskadar och det finns bra hjälp att få. Beteendet är ofta beroendeframkallande och därför väsentligt att få hjälp att bryta det så snart som möjligt. Det finns vidare en risk att skada sig för livet, även om det kan ske av misstag, och många som tidigare skadat sig själva lider av att bära ärr som en påminnelse om hur dåligt de mått.

Självdestruktivitet återfinns på en skala från att inte ta väl hand om sig, utsätta sig för risker, missbruk, ätstörningar till att skada sig på olika sätt och ytterst att ta sitt liv. Självskadebeteende finns någonstans däremellan och är ett vanligt men tabubelagt problem. Funktionen det fyller handlar ofta om att hantera övermäktiga känslor. Det kan upplevas som att känslorna lättar när de ersätts av en konkret fysisk smärta med klart ursprung. Det kan också uppfattas som ett sätt att straffa sig, trösta sig eller ”rena” sig, vilket också har en ångestreducerande funktion. Däremot är det sällan ett sätt att ta sitt liv, utan snarare ett försök att hantera en svår situation. När självskadandet har blivit en vana, kan man jämställa den snabba ångestlindringen med jämförbart med missbruk och är mycket beroendeframkallande.

Man behöver ofta hjälp att utforska vad som driver beteendet, alltså vad det fyller för funktion, och att lära sig andra strategier för att hantera smärtsamma tankar och känslor.

Med Vänliga Hälsningar
Anna Kinnander
Legitimerad Psykolog

Related Posts