fbpx
Jag är en person med mycket låg självkänsla
#

Fråga:

Hej!

Jag är en person med mycket låg självkänsla och vågar inte pröva på nya saker hur ska jag göra ?

SVAR:

Hej och tack för din fråga.

Du tar upp ett område som jag tror berör många. Nämligen upplevelsen av låg självkänsla och att man därför undviker att göra saker som man egentligen skulle vilja, tycker är kul eller utmanade. Jag tänker resonera lite kring både självkänsla och självförtroende då man ofta kopplar samma dessa båda. Många människor har nog en uppfattning om vad självkänsla egentligen är för något. Många tänker att en god självkänsla lägger någon slags grund för att må bra i det stor hela.  

Vad är då självkänsla för något? Inom psykologin kan den beskrivas som en uppfattning /bedömning av sitt eget värde av sig själv som person. Man pratar också om förmåga till själv värdering, självrespekt. Självförtroende å andra sidan, beskriver tilltro till sin förmåga att prestera något. Det är ganska vanligt att personer med psykisk ohälsa upplever låg självkänsla vilket kan vara missnöje med sig själv, känna sig värdelös, inte tycka om sig själva.  Många kämpar med att få andras acceptans eller gillande för att kunna acceptera sig själva.  Med andra ord, ens självkänsla är/blir beroende av hur man uppfattar att andra tycker om en, behovet av att bli omtyckt av andra, eller att göra personer i sin omgivning stolta.  

Vad kan man då göra för att öka eller förbättra sin självkänsla/självförtroende?

Jag tänkte beröra några saker man kan tänka på eller träna mer aktivt på. Personer med låg självkänsla kan ha svårt eller undviker att kommunicera/visa upp sig inför andra människor på grund av rädsla för att bli avvisad eller kritiserade. Då kan självförtroendeträning vara till hjälp vilket handlar om en slags kommunikationsfärdigheter och att lära sig hävda sina behov. Tex att stå upp för sig själv, våga prata om egna behov, delegera ansvar. Kunna sätta gränser, våga visa brister, säga vad man tycker, våga säga nej/ja, berätta hur man vill ha det, inte ha det, acceptera andras åsikter. 

Stanna upp en stund och utforska vilka livsmål är viktiga för dig, vad vill du, vad undviker du? Vad skulle bli annorlunda om din självkänsla skulle öka. I hur hög grad är du villig att utmana dig och ge dig in i situationer du vanligtvis kanske undviker eller inte gör alls? 

Inom KBT jobbar man ofta med något som kallas för beteendeexperiment, vilket innebär att man ger sig in i en situation man vanligtvis skulle undvika. Planera ett experiment där du kan testa obehagliga tankar. Välj ut en situation som är lagom utmanade. Skriv upp vad du tror kommer att hända. Finns det alternativa perspektiv till det du tror kommer att hända, kanske något du inte tror på så starkt? Skriv upp vad du kommer att göra, var och med vem och när. Finns det något du kan göra annorlunda denna gång, t ex tala långsamt, lyssna mera aktivt eller säga nej kanske?  

När du utfört experimentet är det viktigt att du utvärderar resultatet, hur det gick? Vad la du märke till, hur stämmer resultatet med det du trodde skulle hända? Vad har du lärt dig? Hur kommer det att påverka dina ursprungliga obehagliga tankar och möjliga alternativa tankar? Vilka fler experiment skulle vara till hjälp? Tanken med dessa experiment är alltså att utmana ohjälpsamma tankar som hänger ihop med vår erfarenhet och se om de verkligen stämmer. 

Hoppas mitt svar gett lite vägledning som kan hjälpa dig att höja din självkänsla. Om du tycker att det är svårt på egen hand så tycker jag att du ska söka hjälp, antingen på plats där du bor, eller så kan vi hjälpa dig via videosamtal. Det finns också terapiprogram för självkänsla som man kan jobba med tillsammans. 

Lycka till

Kristina Emilsson
Leg. Psykoterapeut

Related Posts