fbpx
Hur ska jag göra för att våga prata med en psykolog?
#

Fråga:

Hej, jag tror verkligen att jag behöver terapi, men vet inte hur jag göra för att våga prata med en psykolog? Jag är rädd för att ta hjälp. Hur kan man göra för att ta sig över den tröskeln?

SVAR:

Hej och tack för din fråga!

Att söka hjälp för sitt dåliga mående kan ibland upplevas som ett stort steg att ta. Flera faktorer kan utgöra hinder till att söka hjälp, bland annat att man inte säkert vet hur en samtalsbehandling går till eller att man är osäker på om de problem man har är något som kan/bör behandlas. Tankar kan också uppstå om vad behandlingen kan komma att innebära, vilka krav som kommer att ställas. En del människor upplever svårigheter att sätta ord på sina känslor vilket kan utgöra ett motstånd till att våga närma sig innehållet i det man mår dåligt över. Ibland kan själva orsaken till varför man mår dåligt utgöra ett hinder till att söka hjälp.

Det kan upplevas pinsamt eller obehaglig att plötsligt öppna upp och samtala om sådant man kanske aldrig tidigare delgett någon annan. Skam kan ibland vara kopplat till varför man mår dåligt vilket gör det slitsamt att våga berätta om svåra saker.Människor kan också vara rädda för att tappa kontrollen över sina egna reaktioner vilket också kan utgöra ett hinder till att söka hjälp. Inom vissa kulturer och familjekonstellationer kan det dessutom anses tabubelagt med psykisk ohälsa och då kan detta ligga som skäl till varför personen inte söker hjälp.

Oavsett vad som utgör dina svårigheter med att söka hjälp går det att ta försiktiga steg till att våga göra det. Det går alltid att rådgöra och få mer information om hur en behandling går till innan behandlingen inleds. På nätet finns olika sajter som beskriver vilka behandlingsformer som finns. Du kan där liksom du gjort nu ställa frågor om det du mår dåligt över och även läsa andras frågor och svar. Pratamera, psykologguiden och Vardguiden är exempel på nätsidor som belyser psykisk ohälsa och som beskriver hur du kan komma i kontakt med psykologer eller psykoterapeuter.

Initialt i en behandling går det även bra att ta med en vän eller en anhörig som stöd vilket kan medföra en trygghet. Vänner och anhöriga kan dessutom ofta bidra till att ge psykologen/psykoterapeuten värdefull information om hur de uppfattar problembilden. Hjälp via nätet är överlag något som sänker trösklar att ta hjälp, och speciellt kan chattsamtal vara en jättebra ingång för att våga ta steget, där man sen kan övergå till en videokontakt. Där kan du i lugn och ro få en första kontakt och berätta om dina problem, och skulle det visa sig vara fel sätt för dig så kanske det ingjuter mod till att ta kontakt med någon på plats där du bor.

Lycka till!

Annika Svens
Legitimerad Psykoterapeut

Related Posts