fbpx
Lär dig hantera känslor
#

I den här kursen får du lära dig mer om känslor, hur de kan visa sig och varför de är viktiga för oss. Känslorna vi behandlar under kursen är glädje, rädsla, ledsnad, skam, ilska, avsky/avsmak, intresse och förvåning.

Målet med kursen är att du ska bli mer medveten om dina känslor och öka din förståelse för hur just du hanterar känslor och hur de påverkar dig och dina relationer. Du kommer ha möjlighet att jobba med olika hemuppgifter mellan kursens fyra träffar och om du vill kan du även få personlig återkoppling av psykolog. För att det ska bli så givande som möjligt hoppas vi att du deltar aktivt via chatten (du och de andra deltagarna ser inte varandra, den enda som syns på skärmen är psykologen som leder kursen). Välkommen med din anmälan!

(Om tiden inte passar eller om du istället önskar få individuell behandling är du välkommen att boka en tid till någon av våra psykologer.)

Fördjupad information

Första tillfället bekantar vi oss med de olika grundkänslorna, deras egenskaper och funktioner. Vi pratar om de områden i hjärnan som främst är kopplade till känslor och fokuserar sedan på känslorna glädje och rädsla.

Andra tillfället ägnar vi åt känslorna ledsnad och skam. Vi samtalar kring begrepp som ligger nära ledsnad som nedstämdhet, oro och sorg. Vi pratar också om den så kallade skamkompassen och om olika härskartekniker och går igenom vad medveten närvaro (mindfulness) och acceptans innebär.

Tredje tillfället går vi igenom känslorna ilska och avsky/avsmak. Vi pratar om att sätta gränser och att använda jag-budskap och undersöker begreppet KASAM, känsla av sammanhang.

Fjärde och sista tillfället ägnar vi åt känslorna intresse och förvåning. Vi repeterar vad vi lärt oss om de olika känslorna, deras egenskaper och funktioner och undersöker slutligen kopplingen mellan fysisk och psykisk smärta.

Inför träffarna:

Inför första träffen får du svara på två frågeformulär som handlar om hur din psykiska hälsa är och hur du tolkar dina känslor. Efter sista tillfället erbjuds du att fylla i dessa igen, och kan då jämföra ditt mående före och efter kursen och reflektera över vad träffarna har gett dig. Det är inte resultatet som sådant som är i fokus (även om det ibland kan vara en ögonöppnare), utan snarare de reflektioner du gör kring ditt mående och vilken roll dina känslor spelar i ditt liv.

Mellan träffarna: Mellan träffarna erbjuds du att arbeta med uppgifter som introduceras under träffarna. Dessa är frivilliga, men vi hoppas att du gör dem eftersom uppgifterna hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av kursen. Om du vill kan du få personlig feedback på dina uppgifter av psykolog. Ange i så fall i anmälan om du önskar detta.

Efter träffarna:

Efter sista tillfället får du en utvärdering att fylla i, där du kan ge feedback om hur du uppfattat kursen och vad vi kan förbättra inför nya kursomgångar. Det är av stort värde för oss att du fyller i den och hoppas du vill hjälpa oss med det. Vi skickar även ut en sammanfattning av det material som används under träffarna så du kan använda dina nya kunskaper och insikter även efter kursen är avslutad.

Allt deltagande journalförs.

11:e mars med efterföljande träffar 18/3, 25/2 och 1/4.

Onsdagar kl 18.00 – 19.00

Totalt är det fyra tillfällen med en vecka mellan varje tillfälle. Du kommer att mellan träffarna ha möjlighet att få personlig återkoppling av psykolog och arbeta med uppgifter.

Webbaserat. Allt sker online där du (och andra) ser psykologen på din dator och har möjlighet att diskutera och ställa frågor via chatt.  Det enda du behöver är en webbläsare och en enhet att logga in med. (Vi rekommenderar dator).

OBS! Ingen annan kommer att kunna se dig, det är endast psykologen som syns. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Däremot kan man komma att debiteras om man uteblir utan att meddela.

1. Logga in med mobilt bankID på knappen nedan.

2. När du loggat in välja ”Ny bokning” från första sidan eller boka i menyn till vänster (om du loggar in från mobil tryck på de tre strecken i vänstra hörnet för att se menyn) 

3. Välj ”lär dig hantera stress”

Träffarna leds av Lisa Lindblom, legitimerad psykolog. Mer om våra psykologer och psykoterapeuter hittar du under ”om oss”. 

Related Posts