fbpx
Han är inte kåt längre
#

FRÅGA:
Hej! Min kille var otrogen mot mig. Efter de hade vi ett uppehåll på 9 månader då vi inte ens pratade med varandra, och efter de kunde vi inte tänka oss ett liv utan varandra.Vi blev som nykära och allt är superbra förutom att han inte är kåt längre. Alls. Han blir aldrig sugen och säger själv att han tror de har med vår historia att göra. Har ni något tips? Tack!

Hej! Min spontana reaktion är att här finns ett stort behov av att kommunicera mer med varandra. Du ger en kortfattad beskrivning som väcker många frågor om er båda och er relation. Vad hände när din kille var otrogen? Hur hade ni det i relationen? Hur såg det ut i hans liv? I ditt? Har han varit otrogen förut, mot dig eller i någon annan relation? Hur reagerade du på att han svek ditt förtroende? Har du varit med om liknande situationer tidigare i livet eller var det första gången? Vems beslut var det att avbryta all kontakt? Hur kom det sig att ni träffades igen och hur ser du på att så starka känslor tändes på nytt? Det här är bara några exempel på frågor som uppstår, säkert inte bara hos mig, utan kanske även hos er. Har ni pratat om det som hände och hur ni reagerade? Jag undrar om ni bearbetat otroheten eller om det är den som spökar i er relation nu? Genom att utforska det som hände kan ni också få reda på vilka förändringar som behövs.

Både otrohet och separation aktualiserar grundläggande psykologiska teman hos oss människor. Det berör tankar och känslor kopplade till tillit, trygghet och samhörighet. Hur vi har haft det tidigare i livet kommer att påverka hur vi reagerar när vi är med om en otrohet eller en separation, både om det är man själv som tar initiativet eller om ens partner gör det. Om du har erfarenheter av tidigare separationer eller upplevelser av att ha svikit någons förtroende eller själv blivit sviken, kommer de troligtvis att komma upp till ytan igen. Det är viktigt, och kräver mod, att våga titta på vad som drar igång i oss om det ska vara möjligt att sortera i situationen och komma vidare.

Det kan vara en utmaning att hitta tillbaka till närhet och förtroende i en relation där otrohet och avbrott förekommit. Ofta tar det tid att återvinna tilliten när den rubbats i grunden. Den som utsatts för otroheten ställs inför utmaningen att undersöka i vilken grad det är möjligt att bearbeta och försonas med sveket samt hur och om det är möjligt att känna tillit till sin partner framledes. Du skriver att ni blev som nykära igen och det får mig att undra om ni försökt hoppa över den delen?

Du berättar inget om funderingar eller oro som du bär på, men ringar in pojkvännens bristande lust till sex som ett problem. Det är ofta en laddad situation när ens partner sällan eller aldrig har lust till sex och situationen blir troligtvis inte enklare om partnern tidigare har varit otrogen. I din formulering av frågan uppfattar jag att du riktar fokus på hans sida av saken och jag saknar ditt eget perspektiv. Speglar detta på något sätt hur samtalen er emellan har varit? Har du någon att ventilera dina tankar och känslor med? Det kan vara en vän eller annan närstående, men kan också vara en egen samtalskontakt.
Ni har nosat lite på ämnet, anar jag, eftersom du skriver att han tror att det har något med er historia att göra. Går det att utveckla detta lite mer? Hur ser han på situationen? Hur reagerar du?

Detta kan naturligtvis vara en känsligt samtal, många tankar, känslor och tidigare erfarenheter finns med i bilden. Det kan vara lätt att hamna i anklagelser och skuldbeläggning. Om ni märker att det är svårt att prata om detta eller kanske att en tenderar att få rollen som ”problemet”, kan det vara lämpligt att ta hjälp av en utomstående samtalspartner. Man kan vända sig till t.ex. Familjerådgivningen eller till en privat psykolog eller psykoterapeut med kompetens i samlevnadsfrågor.

Lycka till!

Related Posts

Leave a comment

tio − 5 =