fbpx
Fler vågar ta psykologhjälp med nätterapi
#

Den psykiska ohälsan ökar samtidigt som det på många håll är svårt att få hjälp. Trots att dessa besvär är mer vanligt förekommande än någonsin drar sig en del människor för att ta hjälp på grund av skam. Något som kan vara lättare att överkomma med hjälp av nätterapi.

Den senaste tioårsperioden har det psykiska välbefinnandet minskat i Sverige. Samtidigt har sjukskrivningarna ökat med 129 procent från 2011 till 2017, och stressrelaterade besvär står för den största delen av ökningen. Samtidigt har nya möjligheter öppnats till följd av att hjälp för psykisk ohälsa finns att få via nätet.

– Människor som mår dåligt ska kunna få ett snabbt omhändertagande och kompetent hjälp, men tyvärr är det överbelastat på många håll. När   insatserna väl sätts in ska de utföras på kortast möjliga tid. Jag tror att vi kanske biter oss själva i svansen, konstaterar Patrik Hast vd på Pratamera.nu.

“Psykologhjälp på nätet öppnar många dörrar”
I takt med att den digitala hälsan växer ökar också möjligheterna för människor. Det har varit ett stort fokus på medicinsk digital hälsa men Mehrdad Beigi, psykolog, psykoterapeut och handledare på pratamera.nu, menar att vinsterna kan vara större för de som mår psykisk dåligt:

-Att ta hjälp för fysiska besvär är inte kopplat till fördomar eller skam på samma vis som psykisk ohälsa. Genom att kunna få psykologhjälp via nätet så öppnas många dörrar. De som aldrig skulle söka hjälp vågar eftersom steget att ta hjälp blir mindre, säger Mehrdad Beigi.

Via en digital mottagning går det att få hjälp med bedömning och behandling, exempelvis via videosamtal eller ett digitalt terapiprogram. Chattsamtal är en annan variant även om detta endast är för lättare besvär eller som stöd. Däremot medför det en annan viktig fördel:

-Du kan sitta hemma i ditt vardagsrum och få hjälp tryggt, enkelt och lättillgängligt. Du bokar själv och behöver varken se eller prata med någon. Det går inte att genomföra en behandling via chatt men vinsten ligger i att vi upplever att fler vågar ta hjälp, säger Mehrdad Beigi.

Enligt Patrik Hast så övergår dessa chattsamtal ofta till en fortsatt kontakt :

-En stor del av de som börjar ta kontakt via chatt märker att det inte är så farligt som de tror, vilket öppnar upp för fortsatt stöd. De kan antingen fortsätta sin hjälp digitalt eller kanske ta mod till sig och be om hjälp där de bor. Det viktiga är att människor som i vanliga fall inte skulle söka hjälp får vård. Det är en väldigt stor mänsklig vinst i det, säger han.

Fler män som söker
Människor som vill ha digital vård kan brottas med allt från ångest, stress och självkänsla till nedstämdhet och sömnproblem, men även de med svårare och mer komplexa problem tar kontakt.

-Även om mycket går att genomföra via nätterapi så finns det absolut undantag. Exempelvis kan väldigt svåra och komplexa problem vara olämpliga för digital vård. Det krävs i dessa fall att en kunnig och välutbildad person gör en bedömning för att rätt åtgärder ska vidtas, säger Mehrdad Beigi.

De tror att den digitala hjälpen är här för att stanna och menar att det ofta går både lättare och snabbare att få hjälp. En annan positiv effekt de märkt är att fler män söker rådgivning och stöd:

-Vi kan absolut se att fler män kontaktar oss för att få hjälp om vi jämför med våra tidigare erfarenheter. Det är ju inte otänkbart att det beror på att steget för män generellt sätt är längre på grund av den maskulina kultur som råder – man ska vara stark och klara sig på egen hand. Att ta hjälp kan då underlättas via nätet, säger Patrik Hast.

Related Posts

Leave a comment

17 + 15 =