Nyheter

#

05 mar: Mindfulness – att vara medvetet närvarande i nuet

Mindfulness brukar beskrivas som medveten närvaro och innebär att man ”är medvetet närvarande i nuet, med en icke-dömande attityd”. När vi pratar om mindfulness syftar vi både på ett tillstånd vi kan sträva efter och på alla de olika praktiker och övningar vi kan utföra för att uppnå medveten närvaro.