fbpx
Barn som upplevt trauma kan botas effektiv på några timmar
#

Ny forskning visar att endast ett par timmars behandling effektivt kan bota barn som lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD).  Detta genom ny forskning vid Lunds och Amsterdams universitet som publicerats i Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som uppstår till följd av ett trauma. Trauma kan definieras som att du upplevt, bevittnat eller konfronterats med en (eller flera) situation eller händelse som innebär död eller hot om död eller allvarlig skada, eller hot mot den egna eller andras fysiska integritet. Det innebär också att du reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Vanliga exempel på trauma kan vara tortyr, krigshändelser, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, naturkatastrofer, akuta sjukdomstillstånd mm.

Sedan tidigare har forskning visat att vuxna kan behandlas effektivt med ögonrörelseterapi (EMDR) eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Nu har forskare från Lunds och Amsterdams universitet kunna påvisa att båda dessa behandlingsmetoder är effektivt även vid behandling av barn och ungdomar.

I studien deltog 103 barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som upplevt allvarliga trauman. Vissa barn behandlades med EMDR och vissa med KBT. Det krävdes i snitt fyra behandlingar för att barnen och ungdomarna skulle kunna bli fria från sina besvär. EMDR gav effekt något snabbare än KBT men det positiva, och viktigaste, var att båda metoderna gav både snabba och bestående resultat. Detta kunde man se då man utvärderade behandlingen genom en uppföljning efter ett år.

Enligt en av forskarna, Sean Perrin, skulle det mänskliga lidandet och samhälleliga kostnaderna kunna minskas genom att använda sig av dessa korta behandlingsmetoder inom vården.

(Källa: Journal of Child Psychology and Psychiatry)

Related Posts

Leave a comment

ett × två =