fbpx
Är jag deprimerad?
#
FRÅGA:

Hej,

Jag tror att jag är deprimerad, saker som kändes kul förr är knappt kul längre. Jag bryr mig inte om omvärlden och jag känner mig allmänt nedstämd. Jag sover jättedåligt vilket också leder till ett kaffeberoende. Jag har svårt att se en framtid, stressar upp mig lätt och döljer minsta tecken på sorgsenhet. Jag har en konstant känsla av att vilja gråta och har tidigare haft problem med självskadebeteenden. Tror ni att jag är deprimerad och har ni som svarar rätten att sätta en diagnos?

SVAR:

Hej,

Depression är huvudsakligen ett förstämningssyndrom, dvs. en åkomma som påverkar ditt mående. För de flesta innebär det en upplevelse av ledsenhet, hopplöshet och ensamhet. Aktiviteter som tidigare uppskattades och kändes glädjefyllda tappar sitt värde och känns tråkiga och ointressanta. Till och med biologisk sett viktiga funktioner som att äta och ha sex förlorar sin attraktionskraft. Vi brukar bli mer negativa i vårt sätt att tänka och motivations- och initiativförmåga försämras vanligen. Likaså kan sömnen försämras och i kombination med minskad matlust kan det leda till orkeslöshet och svaghet vilket ökar den depressiva upplevelsen.Vid en depression är det vanligt att uppleva döds- och självmordstankar.

Även om det du beskriver onekligen påminner om en depression kan vi inte säkert säga att det är så. Delvis eftersom depression förekommer i olika varianter och det kan dessutom förekomma tillsammans med andra problem, som exempelvis stressrelaterade besvär, ångest eller sömnproblem. Man behöver också utesluta kroppsliga orsaker, då depression exempelvis kan orsakas av sjukdom. Det innebär att olika symptom kan påminna och gå in i varandra och man behöver därför göra en bedömning för att du ska kunna få rätt behandling.

Min rekommendation är att du söker professionell hjälp för att bedöma och behandla dina besvär. Detta är något som vi kan hjälpa dig med eller så kan du vända dig till vården där du bor. Det är viktigt att inte vänta för länge då det finns risk att besvären förvärras, och det kan vara värt att veta att det finns god hjälp att få.

Lycka till!

Related Posts